Underhållsspolning

Underhållsspolning

Underhåll och akuta stopp, avloppsrören i kök och
badrum får ta hand om mycket som inte är enbart vatten. Det medför att det
ansamlas stora fettavlagringar och smuts som täpper till i rören. Därför är det
viktigt att med jämna mellanrum göra rent ledningarna för att säkerställa ett
bra flöde. Underhållsspolning av bostadsrätter och hyresrätter bör ske med
5-års mellanrum beroende på rörens skick. Vi rekommenderar även att utföra
filmkontroll i samband med underhållsspolning för att få en statuskontroll på
huset avloppsledningar.

Stamspolning för villaägare bör ske med en 7–10 års
intervall.

Vill ni veta mer klicka på filmen nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=zxAYVd3KNOU