Tv-inspektion

Tv-inspektion

Som erfaret spol-företag tillhandahåller vi även med expertis inom specialiserad besiktning av rör i fastigheter. Vår tekniska personal har stor vana av att utföra diverse TV-inspektioner i alla typer av fastigheter oavsett storlek eller skick.

Husflytt och husköp

I många fall blir vi anlitade för TV-inspektioner i samband med flytt eller ett eventuellt husköp där kunden är osäker på i vilket skick avloppet är. Då bistår vi med professionell besiktning av fastighetens rör genom att filma hela rörsystemet och därefter göra en bedömning. Beroende på behov och önskemål från kunden anpassar vi besiktningen för att få en så precis dokumentation som möjligt. TV-inspektionen är ett viktigt inslag när hus ska värderas, prissättas eller renoveras från grunden. Det ger en överskådlig och säker bild över rörens skick och därmed fastighetens generella funktion.

Certifierad personal

All vår personal på Spolio är certifierad enligt STVF T25 samt STVF P93, vilket innebär att du kan anlita oss för TV-inspektion av de allra flesta typer av rörsystem. När vi utför TV-inspektioner åt kunder fungerar vårt besiktningsmaterial ofta som bilaga till ett slutligt inspektionsutlåtande. Ring oss för att veta mer om TV-inspektion i Göteborg!