Våra tjänster

Vi hjälper dig med

Rörspolning

För att hålla dina avlopp fria från blockeringar och säkerställa obehindrat flöde.

Rörinspektion

Med modern teknik kan vi identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir akuta.

Avloppsjour

Oavsett tid på dygnet, vårt team står redo att ta hand om dina akuta avloppsproblem.

Underhållsspolning

Regelbunden underhållsspolning av rören förebygger blockeringar och förlänger avloppssystemets livslängd.

Slamsugning

Slamsugnings avlägsnar effektivt slam, avfall och översvämningar från avloppssystem, brunnar och andra områden där vätskor och fast material behöver tas bort. 

Relining

En innovativ lösning för att reparera skadade rör inifrån utan omfattande grävarbeten.