Slamsugning

Slamsugning

Slamsugning av dagvattenbrunnar bör ske med 2-5 års mellanrum för att förhindra översvämningar i och kring fastigheterna. Om översvämningen lett till att vatten trängt in i fastigheten så tömmer vi även dessa. Materialet töms på särskilda tömningsstationer efter utfört arbete. Ring oss så hjälper vi dig.