Slamsugning av dagvattenbrunnar bör ske med

till 5 års mellan rum för att förhindra översvämningar kring fastigheter.

Vad är slamsugning?

Slamsugning är en viktig och specialiserad process som används för att hantera och transportera avloppsvatten, slam, och andra typer av avfallsvatten från septiktankar, avloppssystem, och industriella anläggningar. Det är en kritisk tjänst för att upprätthålla sanitära förhållanden och skydda miljön från potentiellt skadliga avfallsmaterial.

Varför gör man det?

Förebyggande åtgärd

Snabb och effektiv avlägsnande av avfallsvatten och slam, vilket minskar risken för blockeringar och skador på infrastruktur.

Förebyggande av hälsorisker och miljöskydd

Genom att regelbundet tömma och rengöra septiktankar och avloppssystem kan man förhindra spridning av sjukdomar och skapa en hälsosammare miljö.

Fyll i formuläret nedan för en kostnadsfri offert

Om det är akut rekommenderar vi att du ringer oss!

031 – 313 80 80

Om det är mindre akut kan du fylla i formuläret genom att klicka nedan.