Rörspolning

Rörspolning

Har du märkt av att det låter lite konstigt konstigt i avloppen? Inte sällan kan du höra oljud från ditt avlopp som i normala fall inte bör finnas där. Det kan vara ett kluckande läte som uppstår från avloppet även om det inte används. Kanske är du inne i badrummet utan att använda toaletten när det plötsligt stiger ifrån golvbrunnen.

Tidig åtgärd

När olika former av oljud uppmärksammas ifrån ett kök är det viktigt att spola igenom ledningen för att undvika onödiga skador eller slitage på avloppet. Det är helt enkelt en konkret antydan på att något inte står helt rätt till och därför är det viktigt att som husägare agera i tid. I många fall fungerar ofta rören normalt trots oljudet och därför är det lätt att bortse från problemet. Vårt stående tips är dock att ta oljud i rör som en varningssignal för framtida avloppsproblem.

Våra skickliga medarbetare på Spolio i Göteborg berättar gärna mer om tjänsten rörspolning för dig som har funderingar kring oljud i ditt avlopp. Hör av dig till oss på momangen när oljud uppstår för att i bästa mån undvika risken att råka ut för översvämning med kostsamma fuktskador som konsekvens.

Rörspolning med varmt vatten

När vi utför rörspolningar åt kunder använder vi oss av varmt vatten som ser till att smälta bort härdat fett som byggts upp i ditt avlopp. Fettet uppstår med tiden i köksavlopp, helt naturligt, men det är alltså ytterst viktigt att underhålla med professionell rörspolning mellan varven.