Vad är relining?

Relining är en modern och effektiv metod för att renovera skadade avloppsrör utan att behöva gräva upp dem. Det är en form av ”rör-i-rör”-teknik som kan användas för att reparera läckor, sprickor och andra skador inuti befintliga rörledningar. Processen innebär att man installerar en ny rörstruktur inuti det befintliga röret, vilket skapar en slät och hållbar yta som kan förlänga rörsystemets livslängd avsevärt.

Vilka är fördelarna med relining?

Slipp grävning

Relining gör att man slipper omfattande grävarbeten, vilket sparar tid, minskar kostnader och minimerar störningar i fastigheter och landskap.

Lång livslängd

Metoden förlänger avsevärt livslängden på befintliga rörsystem.

Hur går det till?

Inspektion och Rengöring: Innan reliningprocessen påbörjas genomförs en noggrann inspektion av det befintliga rörsystemet med hjälp av kameror. Detta är för att identifiera alla skador och för att bestämma rörets tillstånd. Därefter rengörs röret för att avlägsna avlagringar och blockeringar, vilket förbereder det för relining.

Förberedelse av Rörstrumpa: En speciell rörstrumpa, som är tillverkad av ett flexibelt och hållbart material och ofta impregnerad med en härdande harts, förbereds anpassat efter rörets dimensioner och form.

Införing och Härdning: Rörstrumpan förs in i det befintliga röret, antingen genom att blåsas eller dras på plats. När strumpan är på plats expanderas den för att passa tätt mot det befintliga rörets inre ytor. Härdningsprocessen aktiveras sedan, ofta med hjälp av vatten, ånga eller UV-ljus, vilket får hartsen att härda och bilda ett nytt rör inuti det gamla.

Slutinspektion: Efter att det nya röret har härdat utförs en slutlig inspektion för att säkerställa att renoveringen har varit framgångsrik och att röret nu är helt och hållet återställt.

Fyll i formuläret nedan för en kostnadsfri offert

Om det är akut rekommenderar vi att du ringer oss!

031 – 313 80 80

Om det är mindre akut kan du fylla i formuläret genom att klicka nedan.