Relining - ett säkert sätt att laga rören

Att laga läckande rör och avloppsledningar är viktigt för att säkerställa att systemet fungerar optimalt. Små fel och brister kan påverka funktionen mer än man tror. Därför är det ytterst viktigt att genomföra nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt.

Trasiga rör - ett farligt tillstånd

Vatten- och avloppssystemet är beroende av hela ledningar. Så fort en skada uppstår någonstans i systemet så kan det påverka hela anläggningen på ett negativt sätt. Exempelvis kan hål i färskvattenledningarna medföra att bakterier kommer in i dricksvattnet. Dessutom läcker färskvatten ut, som annars hade kunnat användas. Om avloppsledningarna är otäta leder det till att avloppsvatten rinner ut i den omkringliggande miljön. I värsta fall, om förutsättningarna är rätt, kan läckande avloppsvatten blandas med färskvattnet. Det är även viktigt att ta hand om spruckna ledningar så tidigt som möjligt för att undvika att skadan blir större.

Laga rören med relining

Att laga avloppsrör och ledningar förknippas ofta med att hela husgrunden och hela trädgården måste grävas upp för att komma ner till rören. Så illa kan det vara, men i många fall räcker det gott och väl med att utföra relining, en infodring. Det är en teknik som innebär att man lagar rören inifrån. Man behöver alltså inte gå in utifrån för att åtgärda eventuella fel och brister. Därför finns det ingen anledning att skjuta upp lagningen av rören av rädsla för att husgrunden med tillhörande trädgård måste rivas upp.

Om vi har utfört en tv-inspektion i ditt avloppssystem och hittat läckage kan vi komma med förslag på åtgärder. Vi ser till att du får rätt hjälp så att dina ledningar förblir i gott skick. I första hand ser vi över möjligheten för relining, men om det krävs mer drastiska åtgärder kan vi hjälpa och vägleda dig genom hela processen, från början till slut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relining

Relining

Att få fuktskador i huset är en oro många husägare lever med och tyvärr är det så att fukt kan leda till stora problem. Något som också i slutändan brukar innebära stora utlägg och kostnader för att reparera och åtgärda problemet.

Alternativa lösningar

Det är å andra sidan inte alltid så att ett helt hus måste rivas upp på grund av ett stopp i avloppet försakat av en skada. En så kallad Relining, eller infodring, kan vara rätt åtgärd för att få bukt på ett problem med avloppet i samband med skada. När vi utför en infodring åt kund innebär det i praktiken att vi renoverar husets rör från insidan. I dessa fall behöver vi normalt sett inte gräva fram hela röret utan vi renoverar röret från bestämda punkter på själva systemet.

Kostnadsfri konsultation

Vill du veta mer  och på vilket sätt det kan hjälpa dig i samband med stopp i avloppet och fuktskada? Kontakta oss för konsultation och offert – vi kommer gärna ut till dig helt kostnadsfritt för att få en bättre bild av problemet.