Slamsugning i Göteborgsområdet

I samband med kraftig nederbörd kan översvämning snabbt bli ett problem, vilket kan leda till skador på närliggande byggnation. För att inte riskera fuktskador är det av stor betydelse att förebygga översvämningsproblem med slamsugning. Metoden ser till att brunnar och avloppsledningar fungerar som sig bör.

Vad är slamsugning?

I vår bransch är slamsugning ett av de återkommande arbetsmomenten som innebär att vi förebygger översvämningsproblem. Vi hjälper helt enkelt kunder med att tömma och rengöra brunnar, ledningar eller rör med syftet att undvika framtida skador i samband med översvämning. Utöver slamsugning av brunnar och system kan vi även slamsuga fettavskiljare, septitankar och liknande.

Är behovet stort kan vi slamsuga precis allting, men vi erbjuder även så kallad deltömning där bara toppskiktet samt bottenslammet sugs bort. I det sistnämnda fallet lämnas vattnet kvar, men det är ändå en effektiv förebyggande åtgärd.

Regelbunden slamsugning

Du är säkert bekant med det faktum att Göteborg är ett regnrikt område, vilket alltså innebär att vi får stå ut med mycket nederbörd. Något som också innebär att problem med översvämning lätt uppstår på gårdar och tomter. Vi rekommenderar alltid våra kunder att slamsuga brunnar utomhus regelbundet för att minska risken att råka ut för stopp i avloppet eller fuktskador. Det blir i längden billigare att anlita Spolio för regelbunden slamsugning än att vänta tills problemen vuxit sig större och mer kostsamma.

När det gäller dagvattenbrunnar är tipset att beställa slamsugning på hösten – gärna efter att löven lämnat träden och hamnat på marken. Löv är nämligen en bov när det gäller avloppsproblem då de lätt täpper till brunnar och därför snabbt behöver rensas bort. Storleken på brunnen spelar också en avgörande roll när det gäller hur ofta per år en slamsugning bör ske. Våra skickliga medarbetare på Spolio hjälper dig med råd och tips kring detta!

TV-Inspektion

Tv-inspektion – ger dig full insyn i avloppssystemet Det finns

Rörspolning

Rörspolning – Rensa rören från fett och smuts Avloppsrören i